Anunțuri concursuri și licitații

13.12.2016

  Raport selectie parteneri privati proiect POCU (1,3 MiB, 134 hits)

 

28.11.2016

  Anunt selectie parteneri POCU 2014-2020 (131,2 KiB, 145 hits)

  ANEXA 1 - Scrisoare de intentie (250,3 KiB, 110 hits)

  ANEXA 2 - Fisa partenerului (251,4 KiB, 114 hits)

  ANEXA 3 - Grila de evaluare etapa de calificare a ofertantilor (258,2 KiB, 106 hits)

  ANEXA 4 - Grila evaluare si selectare a ofertantilor (295,9 KiB, 106 hits)

.

.

29.10.2010

ANUNŢ CONCURS

Primăria Comunei Păuca, judeţul Sibiu
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de:

CONSILIER

clasa I, grad profesional superior

în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe.

CONDIŢII

Generale

 • cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice

 • a) Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice
 • b) Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: operare (Office, Internet) – nivel mediu;
 • c) Limbi străine: nu este cazul;
 • d) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: responsabilitate, integritate, lucru în echipă, abilităţi de comunicare;
 • e) Cerinţe specifice: nu este cazul
 • f) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani.

Data concursului:

proba scrisă – 30 noiembrie 2010, ora 10:00

interviul – 3 decembrie 2010, ora 10:00

Dosarele se depun până la data de 19 noiembrie 2010 orele 13:00 la secretarul comunei Păuca.

Locul de desfăşurare al concursului

sediul Primăriei Comunei Păuca.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

 • formularul de înscriere;
 • actul de identitate (copie şi original);
 • diplomele de studii (copie şi original);
 • carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (copie şi original);
 • cazierul judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269580101.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe

 1. Legea nr.188/1991 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
 3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr.273/2006 privin finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr.571/2003-Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi Titlul IX.
 6. Legea nr.69/2010 – a responsabilităţii fiscal-bugetare.

PRIMAR,
Niculae Dancu

 SECRETARUL COMUNEI,
Petru Natea