Comisii

A.COMISIA  pentru programe de dezvoltare economico-sociala , buget-finante, administrarea domeniului public si privat , agricultura, gospodarie   comunala, protectia mediului ,servicii si comert;

În următoarea componenţă:

  1.- Gusan Vasile –     P.N.L.   –  preşedite

  2.- Daju Nicolae  –    P.N.L.    –  secretar

  3.- Natea Nicolae –    U.N.P.R.-  membru

 4.- Popa Gheorghe  – P.N.L.  –  membru.

 5.- Ciorogar Ioan     – P.S.D.   – membru.

               
B.-COMISIA   pentru invatamant , sanatate , cultura , protectie sociala , protecţie

Copii , tineret şi sport ,  activitati sportive  si agrement :

În următoarea componenţă:

 1.-  Dancu Dragomir  – P.S.D.- preşedinte .

 2.-  David Ioan         –  P.N.L. – secretar.

 3.-  Bunea Lenuța      – P.N.L.-  membru .

                                                                            

C.-COMISIA  pentru administratie publica locala , juridica , apararea ordinii si

   linistii publice , a drepturilor cetatenilor ;

  În următoarea componenţă:

   1.-  Dancu Gheorghe  – P.N.L. –   preşedinte

    2.-  Boabeș Octavian – P.N.L. –   secretar

    3.-  Bunea Nicolae      – P.N.L.   –  membru

 

Adoptată în Păuca la data de : 22. iunie. 2016.