Adrese utile

Şcoala cu clasele I-VIII Păuca Tel: 0269/580109
Şcoala cu clasele I-IV Presaca Tel: 0269/259777
Şcoala cu clasele I-VIII Bogatu Român Tel: 0269/580228
Şcoala cu clasele I-IV Broşteni Tel: 0269/580222
Postul de Poliţie Păuca Tel: 0269/580107
Agenţia poştală Păuca Tel: 0269/580155
Agenţia poştală Presaca Tel: 0269/259706
Agenţia poştală Bogatu Român Tel: 0269/580248
Agenţia poştală Broşteni Tel: 0269/580249