Educație

La nivelul unităţii administrativ teritoriale Păuca funcţionează un număr de două şcoli cu clasele I-VIII în satele Păuca şi Bogatu Român, două şcoli cu clasele I-IV în satele Broşteni şi Presaca, un centru de informare şi documentare la şcoala cu clasele I-VIII Păuca, o sală de sport modernă în satul Păuca construită în anul 2007.

De menţionat faptul că în localităţile Broşteni şi Presaca au fost construite două şcoli noi în anul 2007 precum şi o şcoală nouă în localitatea Păuca în anul 2002, iar în Şcoala cu clasele I-VIII din localitatea Bogatu Român a fost renovată integral în cursul anului 2009.

În prezent cele patru şcoli funcţionează cu un numar 202 elevi, deserviţi de 25 de cadre didactice .