Date Geografice

Localizare

Comuna Păuca este situată în extremitatea de NV a jud. Sibiu , la graniţa cu jud. Alba, în Podişul Târnavelor şi se învecinează la E cu Comuna Cenade, jud. Alba şi cu Comuna Loamneş, jud. Sibiu la V şi N cu Comuna Roşia de Secaş, jud. Alba, la S cu Comuna Dostat, jud. Alba si Comuna Ludoş, jud. Sibiu.

Comuna Păuca este situată la 50 km de Sibiu , cu acces pe DJ 107 B pe ruta Sibiu – Ocna Sibiului – Păuca ( DN1-DJ106

B-DJ107B). Comuna are o suprafaţă de 73,65 kmp .

Relieful comunei este deluros – colinar fiind străbătut de apele pârâului Secaş, cu afluenţii Valea Presăcii, Valea Trecaroarea şi Valea Păucii .

Componenţa:

La 28 ianuarie 1860 s-a încheiat un contract între localităţile Păuca, Presaca şi Bogatu Român, în legătură cu constituirea unei comune săteşti . Astăzi, comuna Păuca are în componenţă următoarele sate:

PĂUCA, resedinţa comunei , cod poştal 557175
BOGATU ROMÂN, sat situat la 9 km , cod poştal 557176
BROŞTENI, sat situat la 16 km, cod poştal 557177
PRESACA, sat situat la 4 km, cod poştal 557178