Acces la informaţii de interes public

LEGEA   Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Coordonate de contact ale persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public

Nume / prenume: MITEA ROMULUS COSMIN

Functia: REFERENT

Telefon: 0269580101

Email: primaria.pauca@yahoo.com

Audiente / Program cu publicul: Luni – orele – 10:00 – 14:00